ünlen-

(unlenir konumundan yönlendiriliyor)

ünlen-

(ynlen'-)
fiil nesnesiz ünlenir (ynle'niɾ)
ünlenmiş bir okul