umumiyetle

umumiyetle

(umuːmi'jetle)
zarf
umumiyetle eklemlerde görülen rahatsızlıklar