üfür-

(ufur- konumundan yönlendiriliyor)

üfür-

(yfyɾ'-)
fiil geçişli -i hâli üfürür (yfy'ɾyɾ)
1. ateşe üfürmek
2. Masanın üstündeki tozları üfürüyor.
3. Rüzgâr pencere aralığından üfürüyor.
4. mecaz Kürsüde yine üfürüyor.

üfür-


fiil nesnesiz
Rüzgâr hızla üfürüyor.