tutun-

(tutunur konumundan yönlendiriliyor)

tutun-

(tutun'-)
fiil nesnesiz -e hâli tutunur (tutu'nuɾ)
Ağacın dalına tutundu.

tutun-


fiil nesnesiz -i hâli
mecaz toplumda tutunmak