tutuk

(tutuğu konumundan yönlendiriliyor)

tutuk

stiff (tu'tuk)
sıfat tutuğu (tutu'u)
1. tutuk bir genç
2. tutuk bir makine
3. mecaz Görüşme tutuk bir hava içinde geçti.
4. mecaz tutuk bir kadın