tutsak

(tutsagi konumundan yönlendiriliyor)

tutsak

captive (tut'sak)
ad tutsağı (tutsa'ɯ)
1. savaş tutsakları
2. mecaz kumar tutsağı