tutanak

(tutanağı konumundan yönlendiriliyor)

tutanak

(tuta'nak)
ad tutanağı (tutana'ɯ)
1. tutanağa geçen konuşmalar
2. tutanak metni