türev

(turev konumundan yönlendiriliyor)

türev

derivativederivataderivada (ty'ɾev)
ad
1. Ürünün bir türevi de çay olarak tüketilir.
2. dil bilgisi fiilin çeşitli türevleri
3. petrol türevleri