tümamiral

(tumamirali konumundan yönlendiriliyor)

tümamiral

('tymamiɾal)
ad tümamirali ('tymamiɾali)
askerlik tümamiralin emri