transplantasyon

transplantasyon

transplantace

transplantasyon

transplantation

transplantasyon

Transplantation

transplantasyon

transplant

transplantasyon

trasplante

transplantasyon

elinsiirto

transplantasyon

greffe

transplantasyon

presađivanje

transplantasyon

trapianto

transplantasyon

移植

transplantasyon

이식

transplantasyon

transplantatie

transplantasyon

transplantasjon

transplantasyon

przeszczep

transplantasyon

transplante

transplantasyon

transplantation

transplantasyon

การปลูกถ่ายอวัยวะ

transplantasyon

sự cấy ghép

transplantasyon

移植