töresel

(toresel konumundan yönlendiriliyor)

töresel

(tœɾe'sel)
sıfat
töresel kurallar