tokat

(tokadı konumundan yönlendiriliyor)

tokat

box, buffet, clip, cuff, slap, smack, spankBackpfeife (to'kat)
ad tokadı (toka'dɯ)
şamar Babasının tokadını hiç unutamadı.
şamar atmak
Rakibine tokat atınca kavga başladı.

tokat atmak Adama bir tokat patlattı.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.