tohumluk

(tohumlugu konumundan yönlendiriliyor)

tohumluk

(tohum'ɫuk)
sıfat tohumluğu (tohumɫu'u)
tohumluk buğday

tohumluk


ad
tohumlukta biriken tahıllar