tıksırık

(tiksirigi konumundan yönlendiriliyor)

tıksırık

(tɯksɯ'ɾɯk)
ad tıksırığı (tɯksɯɾɯ'ɯ)
Tıksırığı şimdi durdu.