tiksin-

(tiksinir konumundan yönlendiriliyor)

tiksin-

(ticsin'-)
fiil nesnesiz -den hâli tiksinir (ticsi'niɾ)
Pis kokudan tiksindi.