tıkırtı

(tikirti konumundan yönlendiriliyor)

tıkırtı

tap, tick (tɯkɯɾ'tɯ)
ad
camların tıkırtısı