tıkır

(tikir konumundan yönlendiriliyor)

tıkır

(tɯ'kɯɾ)
sıfat
Yukarıdan tıkır tıkır diye sesler geliyordu