tıka basa

(tika basa konumundan yönlendiriliyor)

tıka basa

(tɯ'ka basa)
zarf
Çantasını tıka basa doldurdu.