tezgah

tezgah

přepážka, stánek

tezgah

disk, stand

tezgah

counter, stall

tezgah

koju, tiski

tezgah

pult, štand

tezgah

bancone, stand

tezgah

カウンター, 屋台

tezgah

상품 진열대, 카운터

tezgah

lada, stragan

tezgah

kontra, stånd

tezgah

เคาน์เตอร์, แผงขายของ

tezgah

quầy, quầy bán hàng

tezgah

柜台, 货摊