tepki-

(tepkir konumundan yönlendiriliyor)

tepki-

(tepci'-)
fiil nesnesiz tepkir (tep'ciɾ)
ateşle tepkiyen bir mekanizma