tepki göstermek

tepki göstermek

react

tepki göstermek

يَتَفَاعَلُ

tepki göstermek

reagovat

tepki göstermek

reagere

tepki göstermek

reagieren

tepki göstermek

αντιδρώ

tepki göstermek

reaccionar

tepki göstermek

reagoida

tepki göstermek

réagir

tepki göstermek

reagirati

tepki göstermek

reagire

tepki göstermek

反応する

tepki göstermek

반응하다

tepki göstermek

reageren

tepki göstermek

reagere

tepki göstermek

zareagować

tepki göstermek

reagir

tepki göstermek

реагировать

tepki göstermek

reagera

tepki göstermek

มีปฏิกิริยา

tepki göstermek

phản ứng

tepki göstermek

起反应