tenzilat

(tenzilati konumundan yönlendiriliyor)

tenzilat

(tenziː'lat)
ad tenzilatı (tenziːlaː'tɯ)
tenzilat miktarı
Kampanyadan dolayı tenzilat yaptılar.