temyiz

temyiz

(tem'jiz)
ad temyizi (temjiː'zi)
1. temyiz kabiliyeti
2. hukuk kararı temyiz mahkemesine götürmek