temin

temin

(teː'min)
ad
1. Üründe kalitenin teminine önem verir.
2. yüksek verimi temin şartı
a. Müşteriye zamanında teslimi temin ediyorlar.
b. Hastalar için ilaç temin ettiler.