telefon kulübesi

telefon kulübesi

telefonní budka

telefon kulübesi

telefonbog, telefonboks

telefon kulübesi

Telefonzelle

telefon kulübesi

cabina telefónica

telefon kulübesi

puhelinkoppi

telefon kulübesi

cabine téléphonique

telefon kulübesi

telefonska govornica

telefon kulübesi

cabina telefonica

telefon kulübesi

公衆電話ボックス, 電話ボックス

telefon kulübesi

공중 전화, 공중 전화 박스

telefon kulübesi

telefooncel

telefon kulübesi

telefonboks, telefonkiosk

telefon kulübesi

budka telefoniczna

telefon kulübesi

telefonkiosk

telefon kulübesi

ตู้โทรศัพท์

telefon kulübesi

buồng điện thoại, hộp điện thoại

telefon kulübesi

公共电话亭, 电话亭