tekzip

tekzip

(tec'zip)
ad tekzibi (tecziː'bi)
tekzip ilanı
Şirket, hakkındaki iddiaları tekzip etti.