teklik

teklik

(tec'lic)
ad tekliği (tecli'i)
1. varlığın tekliği
2. dil bilgisi üçüncü şahıs teklik eki