tek tük

(tek tuk konumundan yönlendiriliyor)

tek tük

('tec tyc)
sıfat
denizdeki tek tük gemiler

tek tük

sparsely, sprinkling, stray
zarf
Bazı ürünler piyasada tek tük bulunur.