teşekkür

teşekkür

dankeacknowledg(e)ment, appreciation, ta (teʃec'cyɾ)
ad
teşekkür borcu
Kendisine yardım edene teşekkür etti.