tazyik

tazyik

(taz'jic)
ad tazyiki (tazjiː'ci)
1. bir yere tazyik uygulamak
2. havanın tazyik gücü