tasdik

(tasdiki konumundan yönlendiriliyor)

tasdik

affirmation, ratification (tas'dic)
ad tasdiki (tasdiː'ci)
bir belgenin tasdiki