tanışık

(tanisigi konumundan yönlendiriliyor)

tanışık

(tanɯ'ʃɯk)
ad tanışığı (tanɯʃɯ'ɯ)
tanışıkların yardımlaşması