tak-

(takar konumundan yönlendiriliyor)

tak-

(tak'-)
fiil geçişli -i hâli takar (ta'kaɾ)
1. Yakasına çiçek takmış.
2. Adam kirayı takıp gitti.
3. Bu aralar temizliğe takmış.

tak-


fiil geçişli -i hâli -e hâli
1. çocuğa isim takmak
2. Çocukları peşine takıp sinemaya götürmüş.

tak-


fiil nesnesiz -e hâli
mecaz Öğretmen iki öğrenciye taktı.

tak-


fiil nesnesiz -den hâli
mecaz Yine üç dersten takmış.