tahsil

(tahsili konumundan yönlendiriliyor)

tahsil

(tah'sil)
ad tahsili (tahsiːli)
1. paranın tahsil zamanı
a. Parayı tahsil etti.
b. matematik tahsil etmek
2. şahsın tahsil durumu
Fizik alanında tahsil gördü.