tahrip

(tahribi konumundan yönlendiriliyor)

tahrip

ravage (tah'ɾip)
ad tahribi (tahriː'bi)
bombaların tahrip gücü
Deprem şehri tahrip etti.