tahminî

(tahmini konumundan yönlendiriliyor)

tahminî

approximate (tahmiː'niː)
sıfat
tahminî sonuçlar