tafsilat

(tafsilatı konumundan yönlendiriliyor)

tafsilat

(tafsiː'lat)
ad tafsilatı (tafsiːlaː'tɯ)
Konuyu tafsilatıyla konuştuk.