tabla

tabla

('tabɫa)
ad
1. Simitleri tablaya dizdi.
2. mermer altlık
3. sigara tablası