taş ocağı

taş ocağı

quarry

taş ocağı

مَحْجَر

taş ocağı

lom

taş ocağı

brud

taş ocağı

Steinbruch

taş ocağı

λατομείο

taş ocağı

cantera

taş ocağı

louhos

taş ocağı

carrière

taş ocağı

kamenolom

taş ocağı

cava

taş ocağı

採石場

taş ocağı

채석장

taş ocağı

steengroeve

taş ocağı

steinbrudd

taş ocağı

łup

taş ocağı

pedreira

taş ocağı

карьер

taş ocağı

stenbrott

taş ocağı

สถานที่ที่ขุดเอาหินออกมา

taş ocağı

mỏ đá

taş ocağı

采石场