türe-

türe-

(tyɾe'-)
fiil nesnesiz türer (ty'ɾeɾ)
1. Son zamanlarda yeni hastalıklar türedi.
2. dil bilgisi isim kökünden türeyen fiiller