süzgün

(suzgun konumundan yönlendiriliyor)

süzgün

langoureux (syz'ɟyn)
sıfat
Hastalıktan sonra süzgün görünüyor.