sükse

(sukse konumundan yönlendiriliyor)

sükse

(syc'se)
ad
1. sanatçının sükse dönemi
2. sükse düşkünü