süklüm püklüm

(suklum puklum konumundan yönlendiriliyor)

süklüm püklüm

(syc'lym pyclym)
zarf
Koltukta süklüm püklüm oturuyor.