su böreği

su böreği

('su bœɾei)
ad
su böreğinin tarifi