suçluluk

suçluluk

guilt, guiltiness

suçluluk

vina

suçluluk

skyld

suçluluk

ενοχή

suçluluk

culpa

suçluluk

syyllisyys

suçluluk

culpabilité

suçluluk

krivnja

suçluluk

colpa

suçluluk

有罪

suçluluk

유죄

suçluluk

schuldgevoel

suçluluk

skyld

suçluluk

wina

suçluluk

culpa

suçluluk

вина

suçluluk

skuld

suçluluk

ความผิด

suçluluk

tội

suçluluk

犯罪