sterilize

sterilize

(steɾili'ze)
sıfat
sterilize ürünler
a. iğneleri sterilize etmek
b. Sokak köpeklerini sterilize ettiler.