stabilize

stabilize

(stabili'ze)
sıfat
1. stabilize bir yol
2. stabilize bir alan