sponsorluk

sponsorluk

sponsorship

sponsorluk

sponzorství

sponsorluk

sponsorat

sponsorluk

Trägerschaft

sponsorluk

χορηγία

sponsorluk

patrocinio

sponsorluk

sponsorointi

sponsorluk

parrainage

sponsorluk

sponzorstvo

sponsorluk

後援

sponsorluk

후원

sponsorluk

sponsorschap

sponsorluk

sponsing

sponsorluk

sponsorowanie

sponsorluk

patrocínio

sponsorluk

sponsring

sponsorluk

การอุปถัมภ์

sponsorluk

sự tài trợ

sponsorluk

赞助