spesifik

spesifik

(spesi'fic)
sıfat spesifiği (spesifi'i)
spesifik bir örnek