sözleşme

(sozlesme konumundan yönlendiriliyor)

sözleşme

covenant, engagement (sœzleʃ'me)
ad
1. Belli bir saat için sözleşmeyi unuttuk.
2. hukuk sözleşme metni